Šarišské

Nezhudobnené texty v šarištine


Kuň

Jak by še ci dalo bože
Zruc dajake groše
Bo mam pražnu kešeň
Dzivka mi ju češe

Skonča moje muky
Ďžubkal som jej z ruky
Pil horucu grisku
Chicil siňak v pisku

Kupim dzivke koňa
A sebe zaš koňak
Naj na džvira šedňe
A ja s fľašku ľehňem

Budze ešči ľepše
Kec ju kuň poňeše
Naco cahac sajtku
Radši dundac fľašku

Kupim jej i saňe
Naj dzivku pocahňe
Toten kuň
Ľem ja ňe

Kupim jej i oves
Naj jej z ruky zobe
Toten kuň
Ľem ja ňe

Kupim teho koňa
Naj mu kešeň češe
Kuň ten všicko zňeše
Ja ňe

Pridz Ďuri

Na stoľičnym verchu v Blave
Spušča poplašňaky prešaľeny krik
Hradnej kapure trepe po hlave
Stary dzigoš bo gdo iny: Ďuri Janošik

Už sebe ho kuščičko upekli
Furt ňeje ešči dosc mekky
Ešči furt nešedzi cala vec
Ešči furt še jim neda caly zjesc

Najvyšši čas zadzigac po pugiľaroch
Bo už maju fusakľe dzeška na Balearoch
Aspoň daco co tu ochabiľi
Rucic do dajakej dobrej dziri

Netreba nam guľe z tanku
Ľem valašku a drabinku kratku
Vyľežeme na banku dze kapital ľeži
A do mechoch napchame našo peňeži

Material potym dame
Do dziri na eroplaňe
Puščime ho na ľudzi do ľuftu
Doraz budze ľepše na vzduchu

Pridz Ďuri
Bo všicke pjane
Chlopy baby ľeža na divaňe
Pridz
Najvyšši čas
Zobrac co vžali nazad zaš
Kym to všicko nezobere fras

Ľem mam kuščik dušu kratku
Či nas nedzigňu zaš do chladku
Abo nazad na hak naj všicke dzigoši viša
I ľiptacky anarchista anarchista od Šariša

Ceple pivo

Vonku ceplo ta jak v zadku
Treba šednuc – dze - do chladku
A do ruky ceplu fľašu
Kaže reklama z rozhlasu

Šedzi s kapucu na ksichce
Pod kapurku pri Toryše
S kapurkovym pivom v ruke
Cudze ľudze z teho glupe

Co to nešedzi v klaštore
Ľeje do sebe to ceple more
A ešči ma z teho ceply ksicht
Šarišanom bulo jasne: smädny mnich

Caly život pije Šariš vodu
A jak zglupol na starobu
Chlipe ceple pivo z baru
Treba placic pivovaru

Smädna rehoľa je taka
Neznaš šestru neznaš brata
Kupiš pivo bo nit chleba
Doraz kukaš na švet z neba

Za dva eura v jednej minci
Da še kupic i dzira v rici
A za dziru jednym klikom
Pošleš eura Japončikom

Jaka vec z tej bajky plyňe
Nevypiješ: ta zahyňeš
Život dneška ňeje život
Život dneška: ceple pivo

Tri kapitaly na deke

Ľudze putuju do čarnej mekky
Zarucili na žem deky
Hlavy kybľe všadzi zmatek
Hutoria mu Čarny piatek

Ja ľežim na jednej deke
Spadne na mňe daco mekke
Take mekke znace jake
Ľudske všicko na pšej deke

Patrim naňho jak ceľatko
Hutori mi zašpi sladko
Kec chceš zaspac calkom caly
Dame ci tri kapitaly

Jeden kapital je veľky motor
Aby ši bul veľkym chlopom
Šedneš doňho jak vajco šveta
Vystupiš jak omeleta

Druhy kapital je papir
Co ujko Sam natlačil
Caly život byc v papire
V doľaroch a v masnej dzire

No a treci kapital je guľa
Co še po vesmire kotuľa
Človek ju može zožrac calu
Potym vysrac do kanalu

Potym toten kanal zakryc
Toto robia dobre chlapy
Na čarny piatek mi dali
Všicke tote kapitaly

S nabitym pytľikom

Mac me naučila same dobre veci
Od nej som še doznal jak še robia dzeci
Jak še podarelo mojemu ocovi
Zrobic jednym džukom naraz dvojo dzeci

Ta som še naučel zakladnu poučku
Že nato netreba žadnu veľku kľučku
Treba rovno na vec neskušac to trikom:
Dojachac rychlikom s nabitym pytľikom

Odftedy odcekol ocean z Torysy
Ľudze teraz robia same kompromisy
Ne aby vľezli do posceľe rovno
Perše pokukaju v kompjuteru porno

Od kompjutru vstaňu dzignu sebe pilulečku
Bo im bez nej pytľik viši pod posceľečku
A jak s viagru v hube kukaju na porno scehna
V posceľi neznaju gdo je chlop gdo žena

I ja som minuľe kuk s obavu pod trenky
Či som ešči chlopom abo ľem džuk cenky
S cenkym kolibrikom dal som sebe rady
Našol som pisuar na hajzľu pre baby

Z maminej rozpravky plyňu dva pokyny
Treba uznac pornu že ňema žadnej viny
Treba uznac i pytľikom historiu šumnu
Dneška idzeš rychľikom ľem ked ši bez rozumu

Ked še človeku lepši perdzi

Ta som še pul života kukal
Na dno kontajnera
Furt som neznal čuchal
Co to to tam šmerdzi

Zabudnul som glupo
Že som nemal čuchu
Nemal som nos v rukoch
Ochabil ho na vzduchu

Ta som ho pritrimal
Kuščičko na rukoch
Ľepše še rozkukal
Lepši som začuchal
Šturil nos dodnuka

Bo nos ľepši pozna
Jaky smrad to šmerdzi
I kec hlava teho nosa
V tym kontajneru šedzi

Šmerdzelo tam šicko
Bo šicko pohnite
V kontajneru hnije
Bo šicko prikryte

Kec človek rozozna
Co v tym kontajneru šmerdzi
Ta še mu vedľa kontajneru
Doraz lepši perdzi

Bo i z takej bajky
Furt daco vyplyňe:
Ľepši perdzec vonka
Jak še dušic v plyne

A najľepše z caleho
Ked už ma človek totu dziru
Najľepše z caleho:
Perdzec do caleho vesmiru

Plakala baba plakala

Plakala baba plakala
Že še jej pračka na taňire zbabrala
Dajaky krt mušel do kabloch ryc
Pračka še nekruci neda še žic

Neplač babo
Treba še šmiac
Ta šak še zaš naučiš
V rukoch harčky prac

Ty nerozumiš
Temu triku
Zašporiš za prašky
I za eľektriku

Skuš sebe babo
Bez pračky a plaču
Kuščičko požic
Keľo ši na totu
Šaľenu mašinu
Mušela šichtoch porobic

Plakala baba plakala
Plakac može do ňemoty
Furt še jej daco pobabre
Furt muši na šichtu do sloty

Kvadratura kruhu

Še rozhodol človek
Že mu pridze k duhu
Ked pridze raz nato
Co to je za čudo
Kvadratura kruhu

Ked je kvadra kvadra
Jak može byc v kruhu
Šľak ce idze trafic
Z teho šaľeneho bludu

A ked je kruh kruhom
Jak ho dac do kvadry
Či dac sadru na nohu
Abo nohu do sadry

V takym relativnu
Šedziš furt v obave
Či maš hlavu v smutku
Abo smutek v hlave

Mudrovac mudrovac
Šturic paľec do rici
A zaše mudovac
Jak to cale spojic

Muša še dohodnuc
Šicke akademici
Či je v rici paľec
Abo paľec v rici

No a z totej bajky
Zaš muši vyplynuc
V hlavoch hlavny blud
Že už jeden nezna
Co to vlastne kvadra
A co je zaš kruh

A furt dookola
Či še to da ziscic
Co to je ten paľec
A co je tota ric

Ochabic chlopa

Ochabic chlopa
Bo še ľem mota
Kuri a pije
Bo v karčme žije

Zarobi češko
Dajake eurura
Potim ich spušči
Cež kark do mechura

Z mechura zaš do eurury
A z ňej do kanala
Taky je kolobeh
Eura i doľara

A toten kolobeh
Chlopy vymyšľeli
Muša zato pykac
Treba im dac čo chceľi

Baba ochabi chlopa
Z kuči ho vyžene
Aby šicke peňeži
Ochabil žeňe

S pulnu kuču peňež može
Tri roboty robic
Rachovac rachovac
I sciranku drobic

Ochabila chlopa
Po švece še chlop mota
Baba nebanuje
V praznej kuči
Tancuje tancuje tancuje

Ucho

Caly život hľedam ucho
Coby me sluchalo
Caly život v karku sucho
Ucho na mne sralo

Van Gogh ten ho dzeška rucil
Caly čas še v hnačkoch kruci
Pije žere šika klame
Hluche glupe no a pjane

Ta som na vec rucel salam
Take ucho co ja hľedam
Take ucho nenajdzece
Ucha lasky nit na švece

Van Gogh reže všicke uši
Hutori mi to še muši
Caly život hľedac ľubic
A voňac či ci nešmerdzi z huby

Caly čas som hľedal ucho
No a lepše pulne brucho
Ta vam povim rovno
Že som našol hovno

Ľev ci kuka do kastrola

Prichytnul som včera Ľeva
Jak mi kuka do kastrola
Kuka kuka co tam vidzi
Všicko plane co mam v chyži

Dzvihnul na mne ľevi paľec
Či to mam poradek v hlave
Kec mam v črevoch taky chaos
Že me pošle rovno na Laos

Na Laosu bambusove tyčky
Všicko dobre z jeho knižky
Orišky a postne trubky
Take treba pchac do hubky

Čom mam taku masnu chyžu
Masne bandurky ne postnu ryžu
Masne boky poudzene
Dobabrane posoľene

Calkom me to cale vžalo
Bandurky som rucel kravom
A slaninu psu do budy
Dal som še ľem na otruby

Vžal som jeho paľec k šercu
Do posneho raja me už vľeču
Vžal som to cale do hlubky
Jim už ľem tote Laosove trubky

Ocec me učel jesc co chuci
Co me take glupociny učil
Naj še na mňe ocec hneva
Sluchac treba teho Ľeva

I tota kazeň ma čistu pointu
Budzem mac čistu stolicu
Šumne še ta baseň vola
Ľev ci kuka do kastrola