Po vyše 20 rokoch
som sa dočkal
zhudobnenia
jedného z mojich
prvých piesňových textov

Vďaka revúckej kapele
All In band:

Opica s dušou: prehrať ►